Portrait umetnika u mladosti online dating

Naravno da je kod onih telegrafskih kula sve na racionalnoj osnovi i sve služe jasno određenoj praktičnoj svrsi, dok su crkveni tornjevi danas samo luksuz i simbol.Ali, zar i oni nisu nekad postali iz potrebe i bili građeni na racionalnoj osnovi?Otud Andrića možemo videti i kao moralističkog pisca koji, kazujući o zlu i prikazujući prizore nesreće, želi čoveka da odvrati od mraka hada i ukaže na silu i moć života.– Žaneta Đukić Perišić Toplo i mirno popodne spuštalo je prve senke na drum. Prolazeći kroz Croix des Huins ugledao sam desno od druma velike stubove stanice za bežičnu telegrafiju.– Da, gospodine – rekao je neko pored mene, potvrđujući moje misli kao da sam ih glasno kazao.

Ta analogija me stalno pratila i od nje se u mojim mislima neobično jasno i ubedljivo vezivalo ono što mi nazivamo , „mogućno“ sa „nemogućnim“.

Ma šta govorili ljudi i ma šta da sam mislio i govorio i ja sam jedno vreme, u bujnosti mlađih godina, to je tako.

Takav sam ja, i takav je Aragon iz kojeg sam ponikao.

Čuju se udarci čekića, radnička vika i, s vremena na vreme, promuklo štektanje hijene ili neke druge životinje iza rešetaka menažerije.

Ove male kafanice po predgrađima, u kojima nema nekog naročitog pokućstva ni uresa, jednake su manje-više svuda i ne menjaju se sa vremenom i modom.

Leave a Reply